Vedení Asociace tvoří prezídium a revizor. Prezidium organizuje a zabezpečuje činnost asociace, řeší veškeré její aktuální problémy i strategické úkoly, doporučuje přijímání nových členů, připravuje rozpočet a schvaluje její hospodaření. Revizor je kontrolním orgánem asociace a jedenkrát ročně provádí revizi jejího hospodaření.

Vrcholným orgánem AČRA MK je Valná hromada. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace a je tvořena všemi jejími členy. Seznam členů prezidia je uveden níže.

Mgr. Pavel Brabec
Prezident

(CommOnline s.r.o)
mobil: 602 330 370, tel.: 272 659 805
e-mail: pavel.brabec@commonline.cz

Roman Němec
Viceprezident

(IDEAS ADVERTISING s.r.o.)
mobil: 777 780 016
e-mail: roman.nemec@ids.cz

Mgr. Zdeněk Navara
Člen prezidia

(HOLLY)
e-mail: sekretariat@holly.cz

Martin Potůček
Člen prezidia

(GUIDELINE DIGI & PR s.r.o.)
e-mail: martin.potucek@guideline.cz

Ing. Štěpán Wolde
Člen prezidia

(Media One, s.r.o.)
e-mail: swolde@mediaone.cz

František Kolář
Člen prezidia

(Euro - Agency s.r.o.)
e-mail: f.kolar@euroagency.cz