OP LZZ projekt

Realizace projektu Školení v členských firmách AČRA M.K. započala dnem 1.1.2011. Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace, o.s. bude na svých webových stránkách uveřejňovat informace o realizaci projektu, který se spolufinancován ze zdrojů EU.

Hlavním cílem projektu je dalším profesním vzděláváním zaměstnanců zvýšit jejich adaptabilitu a zaměstnatelnost, udržet a posílit tržní pozici a konkurenceschopnost členů AČRA MK, kteří podnikají v odvětví národnícho hospodářství v kategorii K.

V průběhu projektu dojde k realizaci 7 vzdělávacích programů, v rámci kterých budou proškolení zaměstnanci členů AČRA MK v oblastech měkkých dovedností, dále v oblasti IT vzdělávání a jazykového vzdělávání.

Více o projektech Evropského sociálního fondu v ČR na stránkách www.esfcr.cz .

Informace o realizaci projektu

Na základě výběrového řízení, vyhlášeného dne 9.2.2011, byla pro zajištění a dodání vzdělávacích a doprovodných služeb vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s., s kterou byla dne 8.4.2011 uzavřena a podepsána příslušná smlouva.

Od zahájení realizace projektu proběhla do konce roku 2012 celá řada dílčích odborných kurzů, které napomáhají naplnit jeho cíl. Byly realizovány rovněž kurzy jazykového vzdělávání v anglickém a německém jazyce.

Pokud jde o tematické zaměření, odborné kurzy lze rozdělit na 4 následující oblasti:
a) vzdělávání v dovednostech IT

 • MS Word pro středně pokročilé
 • MS Excel pro středně pokročilé
 • MS PowerPoint
 • SEO analýza, optimalizace
 • Adobe Photoshop
 • Kaskádové styly CSS a DHTML
 • Tvorba www stránek (HTML)
 • Tvorba dynamických WWW stránek

b) vzdělávání v marketingu a PR

 • Integrovaná marketingová komunikace, strategie plánování IMC,
 • Kreativní řešení reklamní kampaně,
 • Mediální plánování a chování,
 • Technika tvorby tiskových zpráv a PR článků,
 • Profesionální výzkum trhu,
 • Tvorba PR strategie firmy

c) vzdělávání TOP manangementu

 • Prezentační dovednosti
 • Vedení porad
 • Implementace změn do praxe
 • Tisková konference
 • Efektivní řízení času
 • Zvyšování výkonnosti firmy pro střední management

d) vzdělávání v obchodním týmu

 • Obchodní dovednosti
 • Budování vztahů se zákazníky
 • Asertivní jednání
 • Psychologie prodeje.

Realizace projektu bude probíhat do 31.12.2013.

Partneři AČRA MK
Rada pro reklamu Anopress IT
Nadpis modrý česky

ASOCIACE ČESKÝCH REKLAMNÍCH AGENTUR

Nadpis šedý česky

A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ikony top

emailfacebookyoutube