AČRA MK i AKA vznesly protest proti lživému článku na iDnes

Na zpravodajském portálu iDnes.cz se objevil v pátek článek s nadpisem "Reklamu o miliardových úsporách EET získala firma s nejdražší nabídkou", který obsahuje mj. vyjádření zástupců AČRA MK a AKA. Redaktor v textu článku ale hrubě zkresluje vyjádření prezidenta AČRA MK Pavla Brabce, prezidenta AKA Jana Binara i Michala Nýdrleho.

Odkaz na článek iDnes: http://zpravy.idnes.cz/eet-reklama-nejdrazsi-nabidka-dj9-/domaci.aspx?c=A170420_223718_domaci_jj  

Šéfredaktorce iDnes.cz Naděždě Petrové bylo proto zasláno následující stanovisko:

V pátek 21. 04. 2017 vyšel na portálu iDnes článek o téměř rok starém výběrovém řízení na propagaci EET, kterého se účastnilo několik agentur. Kromě toho, že celý text považujeme za tendenční, nevyvážený a fakticky chybný, obsahuje i záměrně zkreslená a upravená vyjádření účastníků celého procesu. Všechny oslovené subjekty se vyslovily v tom smyslu, že je správné soutěžit kreativními projekty primárně podle kvality, nikoliv podle ceny. Z textu ale vyplývá opak, a to díky tomu, že vyjádření byla překroucena do opačného významu (odmazáním záporu), nebo k nim byl rovnou smyšlený opačný význam připsán. I když byl text kosmeticky upraven, stále z něj pro čtenáře vyplývá, že jedna agentura pokoutně (není pravda) získala lukrativní (není pravda) zakázku a ostatní agentury se cítí poškozené (není pravda) a oborová asociace souhlasí s tím, že to nebylo v pořádku (není pravda) a do budoucna je potřeba soutěžit o nejnižší cenu (není pravda). Považujeme text za neprofesionální, poškozující dobré jméno celého oboru a prosíme buď o možnost vyjádření a doplnění, nebo o jeho stažení tak, aby se dále nešířil. 

Michal Nýdrle

Pavel Brabec

Jan Binar

Šéfredaktorka iDnes byla požádána o zveřejnění vyjádření k této situaci.
další podrobnosti:

1) Reakce šéfredaktorky iDnes na stížnost AČRA MK a AKA:

Dobrý večer,

 s hodnocením článku nemohu souhlasit. Nikde není ani slovo o pokoutném získání zakázky a rozhodně nemám pocit, že by z textu vyplývalo to, co uvádíte.

 Z porovnání původních vyjádření všech citovaných s vydaným textem jasně vyplývá, že k významovému zkreslení nedošlo. A nevidím ani žádné znaky tendenčnosti.

 Rozhodně není důvod článek stahovat. Případnému konkrétnímu doplňujícímu vyjádření se samozřejmě nebráníme.

S pozdravem

Naděžda Petrová
šéfredaktorka iDNES.cz
---------------------------------------------------------------------------
mediální skupina mafra
MAFRA a.s., Anděl Media Centrum
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

2) Reakce AKA a AČRA MK na odpověď šéfredaktorky iDnes:

Ještě jednou hezký večer, paní Petrová,

s vaším vyjádřením a náhledem na text bohužel zásadně nesouhlasíme, podle našeho názoru k pochybení došlo přinejmenším ve dvou případech. Zaprvé pan redaktor překroutil citaci agentury Nydrle do opačného kontextu, když napsal, že s metodikou hodnocení nesouhlasí. Za druhé z věty „Bohužel drtivá většina státních zakázek je rozhodnuta na základě váhy ceny“ udělal větu „Drtivá většina státních zakázek je rozhodnuta na základě váhy ceny“ a tedy v podstatě vyhodil zápor, což jak jistě uznáte, příliš profesionální není. V obou věcech asi těžko hledat překlep nebo nepozornost, jedná se o záměr a účelové použití citace mimo kontext tak, aby se hodila do negativního vyznění článku. První věc sice během odpoledne opravil, ale škoda se již stala. Pomineme fakt, že autor nemá absolutní ponětí o celé problematice, nezná stanovisko oborových asociací a Hospodářské komory, která se této problematice věnuje už několik let a koordinuje ji na vládní úrovni (viz například http://www.mediar.cz/aka-zpresnila-metodiku-pro-verejne-zakazky/ ). Pokud tedy trváte na tom, že k žádnému pochybení na straně redakce nedošlo a článek nemá být stažen, poprosíme vás o doplnění vyjádření ve znění:

„Všechny citované subjekty se shodují na tom, že zadavatel postupoval ve výběrovém řízení správně. Hodnocení kreativních soutěží na základě ceny je nesmyslné a v praxi vede k neefektivnímu využívání veřejných prostředků.“

Děkujeme.

Partneři AČRA MK
Rada pro reklamu Anopress IT
Nadpis modrý česky

ASOCIACE ČESKÝCH REKLAMNÍCH AGENTUR

Nadpis šedý česky

A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ikony top

emailfacebookyoutube